ติวเข้ม!ทดสอบความรู้ ตร.จร.-ไม่ผ่านให้เปลี่ยนสายงาน

หมวดหมู่ : สตูล, ทั่วไป,

อ่าน : 310
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำร่องสายงานจราจร
ติวเข้ม!ทดสอบความรู้ ตร.จร.-ไม่ผ่านให้เปลี่ยนสายงาน

สตูล-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติวเข้มเสริมสร้างความรู้ความสามารถตำรวจ นำร่องสายงานจราจร ทดสอบตำรวจทั่วประเทศผ่านรับบออนไลน์ ที่งด้านกฎหมายและความรู้ทั่วไป แต่ต้องผ่าน 85% โดยเฉพาะกฎหมายจราจรไม่ผ่านให้เปลี่ยนงานใหม่


การทดสอบความรู้ตำรวจสายงานจราจรครั้งนี้ จัดขึ้นวันที่ 12 มิถุนยาน 2564 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจ.สตูล พ.ต.อ.ภัทรวิชญ์  คีตโมทนียกุล รอง ผบก.ภ.จว.สตูล เป็นประธานทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร  มีตำรวจงานจราจรตั้งแต่ระดับรองผู้กำกับลงไปถึงตำรวจชั้นประทวน จากสถานีตำรวจภูธรต่างๆใน จ.สตูลรวม 69 นาย เข้าทดสอบความรู้ความสามารถ โดยเป็นการสอบผ่านออนไลน์ และในวันดังกล่าวนี้มีการสอบผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานของตำรวจจราจร ในการบังคับใช้กฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง        


         พ.ต.อ.ภัทรวิชญ์  คีตโมทนียกุล รอง ผบก.ภ. จว.สตูล กล่าวว่า การทดสอบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ตำรวจทั่วประเทศมีการทดสอบความรู้ นำร่องที่สายงานจราจรก่อน ทุกคนต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานคือ 100 ข้อ ต้องได้ 85 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แบ่งเป็นกฎหมายจราจร และความรู้ทั่วไป โดยเฉพาะด้านกฏหมายต้องได้คะแนนเต็มหากได้คะแนนไม่เต็มถือว่าสอบไม่ผ่าน ทั้งนี้เพื่อสร้างมาตรฐานงานตำรวจจราจรเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้บังคับใช้กฏหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ด้านการจราจร ได้มีความรู้ความชำนาญและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่จราจร และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านกฎหมายจราจรอย่างถ่องแท้ สามารถบังคับใช้กฎหมายจราจร ควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่ประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของตำรวจ พร้อมจะปฏิบัตหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป 


สำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านการครั้งแรกจะต้องมีการอบรมและสอบใหม่ หากไม่ผ่านอีกจะต้องเปลี่ยนสายงาน ส่วนบรรยากาศในห้องสอบโดยทั่วไปเป็นไปอย่างเรียบร้อย.


อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :