นักร้องนำวง”ลาบานูน”มองถุงยังชีพช่วยชาวใต้

หมวดหมู่ : สตูล,

อ่าน : 133
ลาบานูน เดือนรอมฎอน
นักร้องนำวง”ลาบานูน”มองถุงยังชีพช่วยชาวใต้

สตูล-นักร้องนำวง”ลาบานูน” ล่องใต้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในเจตเทศบาลเมืองสตูล ในช่วงเดือนรอมฎอน และผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

        เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2564 เวลา13.00 น.ที่มัสยิดมำบังหรือมัสยิดกลาง จ.สตูล นายเมธี อรุณ นักร้องนำวงลาบานูน พร้อมด้วยนายสุนทร วงศ์หมัดทอง นักวิชาการศาสนามัสยิดมำบังหรือมัสยิดกลาง จ.สตูล ได้ร่วมกันทำพิธีมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม 

        นอกจากนี่ได้มอบให้ผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดชองเชื้อไวรัสโควิด-19 คนชรา คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน โดยมีชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมไปรับมอบถุงยังชีพรวม 120 คน 

        สำหรับสิ่งของในถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้งบ๊ะหมี่สำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำตาลทรายเป็นต้น ซึ่งได้การสนับสนุนมาจากกลุ่มเพื่อนๆลาบานูน.