Tag : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช


โวยที่ดิน สปก.ทับสิทธิ์อุทยานฯ นายก อบต.เตรียมฟ้องศาลปกครอง

พัทลุง - นายก อบต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต โวยลั่นชาวบ้านที่ถือครองที่ดิน สปก. ไม่สามารถโค่นยางเก่าปลูกยางใหม่ได้ เพราะไปทับสิทธิ์ที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตัดสิน ขณะที่ จนท.กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยเป็นความผิดของ จนท.สปก. ที่ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของกรมอุทยานฯ

อ่านเพิ่มเติม