Tag : ขาดแคลนน้ำ


“ภูเก็ต” ฝนตกตลอดสัปดาห์ แต่น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำน้อย จึงต้องประหยัดต่อไป

ภูเก็ตมีฝนตกตลอดสัปดาห์ แต่ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำสำคัญ 2 แห่ง ยังมีจำนวนน้อย ทางจังหวัดจึงต้องขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

“ภูเก็ต” วิกฤตใช้แหล่งน้ำสุดท้ายแล้ว แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

รอง ผวจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำประปาชั่วคราวขุมน้ำวานิช ซึ่งผลิตได้วันละ 2,400 คิว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ ตอนนี้ใช้แหล่งน้ำสุดท้ายแล้ว

อ่านเพิ่มเติม