Tag : จังหวัดชายแดนใต้


ศอ.บต. ส่งถุงยังชีพช่วยกลุ่มคนเปราะบาง 5 จว.ใต้ 6 พันคน

ศอ.บต. ปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพ ส่งไปช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เน้นช่วยกลุ่มคนเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และ เด็กพิการ ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 6,000 กว่าคน

อ่านเพิ่มเติม

CPF มอบไข่ไก่ ศอ.บต. ส่งต่อจังหวัดชายแดนใต้ สู้ภัยโควิด

CPF ส่งมอบไข่ไก่ 4,000 ฟอง ให้แก่ ศอ.บต. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ภัยโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม