Tag : ประกวดผ้าเมืองคอน


ประกวด “ผ้าเมืองคอน” อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย

นครศรีธรรมราช - พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าประกวดผ้าเมืองคอน สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์อนุรักษ์ สืบสานศิลปะผ้าถิ่นไทย พร้อมคัดเลือกส่งไปโชว์ในงานระดับชาติ

อ่านเพิ่มเติม