Tag : ประชุม ครม.สัญจร


ภูเก็ต เตรียมเสนอโครงการ “เมดิคอลฮับ” ในการประชุม ครม.สัญจร

ภูเก็ต - หอการค้าภูเก็ต เตรียมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเมดิคอลฮับ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม