Tag : ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด


“ยะลา”สั่งงดละหมาดวันศุกร์ทุกมัสยิด เข้มป้องกันโควิด-19

ยะลา-จังหวัดยะลาประกาศให้งดการปฏิบัติศาสนกิจ ละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดและบาลาเซาะห์ เป็นการชั่วคราวทุกแห่งใน จ.ยะลา ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิ.ย. 2564 สำหรับการละหมาดวันศุกร์ ญุมอะฮ์ ให้สัปปุรุษละหมาดดุฮ์ริ 4 รอกาอัต ที่พักอาศัยแทน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม