Tag : ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563


AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563

กรุงเทพฯ - AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563 เที่ยวบินภายในประเทศ กลับมาให้บริการแล้วร้อยละ 96 เทียบกับก่อนสถานการณ์โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม