Tag : มติยื่นราคากลางรังนก


กก.รังนกฯพัทลุง มีมติยืนราคากลาง 450 ล้าน เปิดประมูลครั้งที่ 4

พัทลุง-คณะกรรมการรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง มีมติยืนราคากลางรังนกฯครั้งที่ 4 ในราคา 450 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี และตัดสัญญาแนบท้ายออกไป เพื่อจูงใจผู้ประมูล

อ่านเพิ่มเติม