แจงเหตุปะทะ 2 ศพ นราฯ ยึดอาวุธสงครามได้ในฐานที่พัก
แจงเหตุปะทะ 2 ศพ นราฯ ยึดอาวุธสงครามได้ในฐานที่พัก