การศึกษา

ข่าวหน้าแรก การศึกษา

ข่าวล่าสุด

ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการสื่อดิจิตอลออนไลน์นานาชาติ

สงขลา - อาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการสื่อดิจิตอลออนไลน์นานาชาติ Virtual Gallery ASEDAS 2021 “A New Hope”

สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน ยกระดับสุขภาวะคนใต้

นครศรีธรรมราช - สสส. หนุนภาคีสร้างสุขภาคใต้ เสริมแกร่งให้ชุมชน เพิ่มขีดความสามารถ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ยกระดับสุขภาวะคนใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เดินหน้า “สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ” พัฒนาศักยภาพภาคี ขยายโอกาสอย่างยั่งยืน

ม.อ.เชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021” ในรูปแบบออนไลน์

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะสมาชิก IMT – GT UNINET ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง IMT – GT UNINET กับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกในเครือข่าย IMT - GT UNINET–STEM และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน

ม.อ.พร้อมช่วยนักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19 ย้ำทุกคนต้องจบการศึกษา

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ต่อเนื่อง จัดสรรทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อ ให้เช่าคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อสนับสนุนการเรียนออนไลน์ และจัดหอพักกรณีจำเป็น เน้นย้ำนักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาทุกคน

มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีทางอาหาร คิดค้นงานวิจัยยืดอายุซอสกอและ

สงขลา - “ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีทางอาหาร คิดค้นผลงานวิจัยสูตรซอสกอและพร้อมบริโภค ซอสกอและแบบผง ช่วยยืดอายุความอร่อยเมนูอาหารชาวไทยมุสลิมปักษ์ใต้ ต่อยอดสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์

น.ศ.ม.อ. ผ่านการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา “Global UGRAD”

สงขลา - 2 นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา “Global UGRAD” ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนภาวะการเป็นผู้นำ เรียนรู้ชีวิตสังคมและวัฒนธรรมที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในปี 2565

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบที่ 2

พัทลุง - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดโรงพยาบาลสนาม รอบที่ 2 หลังจากมีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ม.อ.มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการ “ขวดแลกกล้า ทรัพยาแบ่งปัน” เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนต้นกล้าผัก ไข่ไก่ และนม กับขวดพลาสติกและกระป๋องอะลูมิเนียม มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ส่งเสริมการทำเกษตรในเมือง

มรภ.สงขลา ขยายเวลาส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

สงขลา - คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ขยายเวลาส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้-30 มิ.ย.64 ชูความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย สื่อความหมายถึงคณะฯ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-30 มิถุนายน 2564

ม.อ. ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก

สงขลา - นักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบ “ตำหยาวสี่ขีด” พืชชนิดใหม่ของโลก บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด จ.นครศรีธรรมราช

ม.ทักษิณ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวถูกล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้ง

สงขลา - ม.ทักษิณ มอบถุงยังชีพ ที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “The Spirit of TSU to Covid-19 Field hospital” เพื่อเป็นธารน้ำใจกู้วิกฤตโควิด-19 ช่วยเหลือครอบครัวถูกล็อคดาวน์ชุมชนเก้าเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จาก Covid-19

ม.ทักษิณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ TSU NanoMask และ TSU Herbal Alcohol Spray ตอบรับสังคมวิถีใหม่

สงขลา - มหาวิทยาลัยทักษิณสร้างสังคมวิถีใหม่ ด้วยการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม ด้วยศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เคลือบซิลเวอร์นาโนและสเปรย์แอลกอฮอล์สมุนไพร จากองค์ความรู้และนวัตกรรม การผสมผสานบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคทุกระดับในสังคมยุควิถีใหม่ และการรณรงค์ป้องกันโรคตามแนวทาง D-M-H-T-T

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ครั้งที่ 3

สงขลา - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ครั้งที่ 3 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://regis.skru.ac.th/skru_app ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน 2564 ในสาขาวิชาต่างๆ

ม.หาดใหญ่ MOU ทต.เกาะเพชร จัดการความรู้การเลี้ยงชันโรง

สงขลา - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการ “การจัดการความรู้การเลี้ยงชันโรง เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดย ผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม จัดขึ้น ณ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ปิด รพ.สนาม มหาวิทยาลัยทักษิณ “ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง” และการรับบริจาค

พัทลุง - มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ขอประกาศปิดโรงพยาบาลสนาม ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พนางตุง เป็นการชั่วคราว และปิดรับบริจาคบัญชี อว.ส่วนหน้าพัทลุงร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับเงินบริจาคที่เหลือจะนำไปใช้จ่ายอย่างเปิดเผย โปร่งใส ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยกลไกกรรมการและคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นต่อไป

มรภ.สงขลา จับมือกลุ่ม Songkhla Turtles SUP ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะแมว

สงขลา - มรภ.สงขลา จับมือกลุ่ม Songkhla Turtles SUP ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะแมว จังหวัดสงขลา ด้วยความมุ่งหวังให้ทะเลสงขลา เกาะหนู-เกาะแมว เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไว้รอต้อนรับผู้มาเยือนหลัง COVID-19 ผ่านพ้นไป

ม.อ. อนุญาตนักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพหรือเพศสภาวะ หรืออัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

นศ.มวล.คว้าคะแนนสอบวัดความรู้สาขาวิชาเคมี อันดับหนึ่งของประเทศ!

นครศรีธรรมราช - นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ม.วลัยลักษณ์ คว้าคะแนนสอบ อันดับหนึ่งของประเทศไทย จากการสอบรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Chemical Society of Thailand) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” 25 พ.ค.นี้

สงขลา - คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” แบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เผยวิทยากรพร้อมถ่ายทอดความรู้รอบด้าน

ม.อ.ส่งมอบ “นวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19” แก่ รพ.กว่า 200 แห่ง ทั่วประเทศ

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะวิทยาศาสตร์ ส่งมอบ 4 นวัตกรรม ในโครงการ SciJai แก่โรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับ COVID-19 พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดให้คลี่คลายลง