การศึกษา

ข่าวหน้าแรก การศึกษา

ข่าวล่าสุด

พบกับ “OpenHouse HatyaiU 2023” 1-2 กุมภาพันธ์นี้

สงขลา - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ OpenHouse HatyaiU 2023 (CATCH YOUR DREAM - เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ) ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแข่งขันทักษะวิชาการ การจัดอบรมบรรยายพิเศษ กิจกรรมความรู้และความบันเทิง อีกมากมาย

มทร.ศรีวิชัย ร่วมขับเคลื่อน ‘นครสงขลา เมืองน่าอยู่’

สงขลา - คณะวิจัย มทร.ศรีวิชัย เข้าพบคณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ถือโอกาสร่วมยินดีและอวยพรปีใหม่ พร้อมร่วมปรึกษาหาแนวทางนโยบายการพัฒนา ‘นครสงขลา สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน’ ต่อยอดแผน Smart City ปี 63

นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้า 2 รางวัล จาก สสอท.

สงขลา - สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลจำนวน 2 รางวัล งานจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เมื่อ ณ ห้องประชุุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครฯ

นักวิจัย ม.ทักษิณ นำผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยจากท้องถิ่นร่วมแสดงในงาน Thai Festival

สงขลา - งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมผลักดันและสนับสนุนการแสดงผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ บพท. Showcase โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)ในงาน Thai Festival ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565

นิสิต ม.ทักษิณ รับรางวัลดีเด่นสาขาศิลปะ 2 มิติ โครงการยุวศิลปินไทย 2565

สงขลา - นายนาวิน พลพงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ “รางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ 2 มิติ” โครงการยุวศิลปินไทย 2565 (Young Thai Artist Award 2022) ด้วยผลงานชื่อ วิถีชีวิตชนบท 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทจากมูลนิธิ SCG

“เขม-แพร” ดาวเดือนดวงใหม่ของ ม.หาดใหญ่

สงขลา - การประกวดเฟ้นหา ดาว-เดือน ดวงใหม่ ในโครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 22 และ HU FRESHY CONTEST 2022 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้ได้หนุ่มหล่อ สาวสวยมากความสามารถ คือ “เขม” นายรัฐนันท์ คงงาม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ที่รับตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัย และ “แพร” นางสาวศิลดา พัฒนพงศ์ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับตำแหน่งดาวมหาวิทยาลัย

“ชวน” เปิดใจปัญหาเงินกองทุนกู้ยืม กยศ. ยังมีคนไม่คืน

ตรัง- “ชวน”เปิดอาคาร 8 ชั้น วิทยาลัยบรมราชชนนี ตรัง ก่อนเปิดใจปัญหาเงินกองทุนกู้ยืม กยศ.ร่ายยาวตนเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนจนประสบผลสำเร็จทุกวันนี้

ม.หาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สงขลา - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 21-23 ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ นายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565

สงขลา - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565 จำนวน 137 ทุน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 377,000 บาท ให้กับโรงเรียน 8 แห่งในเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เทศบาลตำบลพะวง จังหวัดสงขลา

เชฟรอน เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน

นครศรีธรรมราช - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิดตัวนิทรรศการชุดใหม่ “พลังงานล้านปี” อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียมแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายผ่านการเล่น การตั้งคำถาม และการลงมือปฏิบัติ ผ่านฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเริ่มตั้งแต่กำเนิดของปิโตรเลียม การนำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนสนุกกับการเรียนรู้ เกิดความสนใจและแรงบันดาลใจที่จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมต่อไป

ชื่นชมโครงการ U2Tนราฯ ดีเยี่ยมติดอันดับภาคใต้

นราธิวาส- เลขาฯ รมว.อุดมศึกษา ลงพื้นท่ีติดตามโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ที่นราธิวาส ชื่นชมผลงานดีเยี่ยมติดอันดับของภาคใต้ เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนส่งออกต่างประเทศ

ม.หาดใหญ่ รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา

กรุงเทพฯ - สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย นำผู้สนับสนุนบริหารการศึกษาดีเด่นคณะกรรมการสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น และอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาชีพการบริหารการศึกษา จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กทม.

ทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ลงนามเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีด้านทันตกรรมและระบบอัจฉริยะ

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านทันตกรรม (Empower your life, Drive with innovation & technology @DENT-PSU) “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า @DENT-PSU” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2565

ม.ทักษิณ สืบสาน สร้างสรรค์ ต่อยอดจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรม ต.บ่อยาง-เกาะยอ

สงขลา - มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการจิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตำบลบ่อยาง – ตำบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหอศิลป์สงขลา อาร์ต เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–12 สิงหาคม 2565

เปิดแล้ว! World HAPEX 2022 “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล เปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2565 (World HAPEX 2022) ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ม.อ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง “ผ้าพื้นถิ่นใต้จากศิลปาชีพ”

สงขลา - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาผ้าสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ของสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ผ่านการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงกับการส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพภาคใต้”

นิทรรศการ ม.ทักษิณ คว้ารางวัลชมเชย งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

พัทลุง - มหาวิทยาลัยทักษิณ รับรางวัลชมเชย กิจกรรม Thailand Research Expo 2022 Award ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) จากการเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยทั่วประเทศกว่า 100 นิทรรศการ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุง” โดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง และคณะนักวิจัย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ม.อ.เตรียมจัด World HAPEX 2022 ชูแนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19”

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล จัดแถลงข่าวงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2565 (World HAPEX 2022) ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพหลังวิกฤติโควิด-19” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ม.ทักษิณ ผนึกความร่วมมือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อยอดนิสิตสู่ประสบการณ์วิชาชีพ

สงขลา - คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการรับนิสิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อยอดและสนับสนุนนิสิตได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และบูรณาการการทำงานของสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์อันสมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับการศึกษา ผ่าน “ศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว”

สุราษฎร์ธานี - ส่องภารกิจซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ยกระดับการศึกษา ผ่าน “ศูนย์อาชีพเพื่อการท่องเที่ยว” การเรียนรู้ยุคใหม่ที่ไม่ได้อยู่แค่ในตำรา สนับสนุน โรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ในกว่า 500 โรงเรียนที่ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่นให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Education for better life) ด้านการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการท่องเที่ยวแบบครบวงจร และได้รับการคัดเลือกให้เป็น CP ALL School Model หรือโรงเรียนต้นแบบเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา