Tag : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


CPF เต็มที่!! ส่งอาหารจากใจให้ รพ.จุฬาฯ ร่วมต้านภัย โควิด-19 ระลอกใหม่

กรุงเทพฯ - นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ให้แก่ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนเป็นกำลังใจ แทนคำขอบคุณในความเสียสละของทีมแพทย์ทุกท่าน ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม

ซีพีเอฟ จับมือศูนย์ FLEC ร่วมปกป้องแรงงานในภาคประมง จ.สงขลา สู้โควิด-19

สงขลา - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา หรือ ศูนย์ FLEC ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก ร่วมสนับสนุนภาครัฐในเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในกลุ่มลูกเรือประมง และครอบครัวในพื้นที่จังหวัดสงขลา เร่งให้ความรู้และข้อมูล วิธีการปฏิบัติ พร้อมช่วยเหลือสิ่งของจำเป็นแรงงานต่างชาติ ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม

ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งอาหารจากใจ หนุนนักรบเสื้อกาวน์ แพร่-พิจิตร สู้ภัยโควิด

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เคียงข้างคนไทยในวิกฤตโควิด-19 ต่อเนื่อง เดินสายส่งมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานคุณภาพปลอดภัย ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” เพื่อลดภาระการจัดเตรียมอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณในการปฎิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.พิจิตร และ โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

“CPF ส่งอาหารจากใจ” รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ต่อเนื่อง มอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน สนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม

ซีพีเอฟ เติมเสบียงอาหาร รพ.ระยอง เสริมแรงกายสร้างแรงใจนักรบชุดขาว

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้ามอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางแพทย์ ให้แก่ นายแพทย์ ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง โดยมี นางศุภรา ศรีบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ส่งมอบ ณ โรงพยาบาลระยอง

อ่านเพิ่มเติม

ซีพี-ซีพีเอฟ ช่วยหมอ-พยาบาล รพ.สนาม เอราวัณ 3 ฝ่าโควิด-19

กรุงเทพฯ - ซีพี-ซีพีเอฟ เดินเครื่อง "โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ" ต่อเนื่อง ช่วยหมอ-พยาบาล รพ.สนาม เอราวัณ 3 ฝ่าโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

“ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ” เติมพลังทีมแพทย์สระบุรี เดินหน้าสู้ภัยโควิดต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งสนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิดแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบอาหารปลอดภัยพร้อมรับประทาน ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” แก่- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สระบุรี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อเป็นเสบียงเสริมกำลังให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ มีแก้ว สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย รับมอบ จาก นายประเสริฐ หงษ์กุลทรัพย์ ผู้แทนซีพีเอฟ

อ่านเพิ่มเติม