Tag : สคร.12 สงขลา


เตือนภัย “ไข้เลือดออก” ตายแล้ว 8 ราย ตั้งแต่ต้นปี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) เตือนประชาชน ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ตั้งแต่ต้นปีตายแล้ว 8 ราย แนะยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”

อ่านเพิ่มเติม