มท.2 จี้แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งที่อุบลฯ ยืนยันมีใช้เพียงพอ

หมวดหมู่ : ทั่วไป, ภาคอีสาน,

อ่าน : 186
มท.2 อุบลราชธานี จี้แก้น้ำท่วม น้ำแล้ง ยืนยันมีน้ำใช้เพียงพอ
มท.2 จี้แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งที่อุบลฯ  ยืนยันมีใช้เพียงพอ

อุบลราชธานี- รมช.มหาดไทย “นิพนธ์ บุญญามณี” ตรวจอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ จ.อุบลราชธานี แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บน้ำรวม 12 ลบม. ขอให้ชาวบ้านมั่นใจไม่ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและน้ำการเกษตร


       การติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งครั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำที่โครงการอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่แวันที่ 19 มิ.ย.2563ที่ผ่านมา


      นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำดังกล่าว เดิมเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีความจุอ่าง 7.60 ล้านลูกบาศก์เมตร  ก่อสร้างกว่า 65 ปีก่อน จัดเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำคั
ญสำหรับการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรของราษฎรในตำบลและหมู่บ้านใกล้เคียง  แต่ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำฯมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดิน ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิ

ภาพ  สำนักงานชลประทานจึงได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยการเสริมสันทำนบดินรอบอ่างเก็บน้ำฯให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.50 เมตร ความยาว 640 เมตร และติดตั้งบานแบบฝายพับได้สูง 1 เมตร  บริเวณโดยรอบอาคารระบายน้ำล้น จะสามารถเพิ่มระดับเก็บกักสูงขึ้น 0.50 เมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้นได้อีกราว 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ตนจึงลงมาติดตามความคืบหน้าของการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทานได้อนุมัติการปรับปรุง


      “ถือเป็นอีกโครงการหนึ่
งในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาตรการกัดเก็บน้ำ  อีกทั้งเตรียมพร้อมรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะถึง และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งถัดไป ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำอุปโภค บริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง และมีน้ำสำหรับไว้ใช้ในการเกษตรและต่อเนื่องแน่นอน  ส่วนสถาน

การณ์น้ำในปีนี้มีคาดว่า ปริมาณจะมากกว่าปีที่ผ่านมา การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณทั่วประเทศ โดยมีการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมเพื่อได้กักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป  เพราะรัฐบาลมีความห่วงใย กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญโดยเฉพาะน้ำอุปโภค บริโภค ซึ่งน้ำจากการเกษตรเชื่อว่ากรมชลประทานที่ดูแลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จะดูแลอย่างใกล้ชิด และถือโอกาสนี้ขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมชล

ประทาน ที่ใส่ใจดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วย”. นายนิพนธ์ กล่าว.