เชฟรอน-หอดูดาวสงขลา จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4”

หมวดหมู่ : ภาพข่าวสังคม, สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 737
เชฟรอน หอดูดาวสงขลา ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4
เชฟรอน-หอดูดาวสงขลา จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4”

               สงขลา - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สาขาวิชาดาราศาสตร์แก่เยาวชน จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิทย์ในอนาคต โดยมีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา


    นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา กล่าวว่า “หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เราได้กลับมาจัด ‘ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล’ อีกครั้งเป็นปีที่ 4 ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักเรียน มีผู้ที่สนใจส่งใบสมัครเข้ามากว่า 1,000 คน โดยคัดเลือกเหลือเพียงราว 100 คน และปีนี้มีการเปิดรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายด้วย ซึ่งเป็นน้องๆ ที่เคยผ่านการเข้าค่ายในครั้งก่อนๆ มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายอีก 12 คน มาร่วมดูแล ส่งต่อองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ เป็นการต่อยอดเครือข่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย การจัดค่ายในปีนี้เราเน้นความรู้ดาราศาสตร์ มีความสนุก และผสานพหุวัฒนธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด”

    “ค่ายเยาวชนคนดูดาวฯ ปีนี้ เราปรับเปลี่ยนหลักสูตรไปตามบริบทของเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าขึ้น และเรียนเชิญ คุณป๋องแป๋ง - อาจวรงค์ จันทมาศ ซึ่งเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้  'นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก' มาเป็นวิทยากร ช่วยสร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่น้องๆ ด้วย พร้อมมาเล่าให้ฟังถึงเทคนิคในการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายและจำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้ เรายังเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามากขึ้น โดยมีทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ช่วยประสานเครือข่ายย่านเมืองเก่าสงขลามาเป็นวิทยากร เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้พหุวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าสงขลา ซึมซับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมได้ความรู้ที่มากกว่าแค่เรื่องดาราศาสตร์” นายเฉลิมชนม์ กล่าวเสริม


    นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “การสนับสนุน ‘ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล’ สอดคล้องกับนโยบายเพื่อสังคมของเชฟรอน ด้านการส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางดาราศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดขยายผลในการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนได้ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมค่าย จะได้เรียนรู้ผ่านการอบรม การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านดาราศาสตร์ และฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง นอกจากนั้น ค่ายนี้ยังเป็นเวทีสร้างเครือข่ายนักดาราศาสตร์เยาวชน ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกด้วย”

    “ทั้งนี้ เชฟรอนได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสงขลามาตั้งแต่ปี 2560 ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 26 ล้านบาท เพื่อร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนค่ายเยาวชน คนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 4 ครั้งนี้ด้วย ในการขยายโอกาสทางการศึกษาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เชฟรอนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะนักวิทย์รุ่นเยาว์ รวมถึงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญในภาคใต้แห่งนี้”  นางสาวพรสุรีย์ กล่าวเพิ่มเติม


    น้องแอม - กรรณิกา คงเทพ นักศึกษา ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) มาค่ายเยาวชนคนดูดาวฯ ครั้งนี้ในฐานะพี่เลี้ยงค่ายและผู้ช่วยวิทยากร เล่าว่า “ตอนสมัยเรียนชั้น ม. 5 เป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรม ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆ จึงสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 1 ตอนมาร่วมค่ายประทับใจมาก ได้ทั้งประสบการณ์และองค์ความรู้ใหม่ๆ พอขึ้น ม.6 ก็เป็นแกนหลักช่วยครูในการจัดตั้งชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน จากนั้นก็คอยส่งข่าวประชาสัมพันธ์ชวนน้อง ๆ ในโรงเรียนสมัครร่วมค่ายดูดาวทุกปี ช่วงที่ผ่านมาก็มาร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง ในฐานะพี่ค่ายในครั้งต่อๆ มา นอกจากนี้ ที่ผ่านมายังได้รับโอกาสเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยวิทยากร ทำให้ตนกล้าแสดงออกมากขึ้น และที่รู้สึกดีใจมากๆ คือ ได้รับคัดเลือกจากหอดูดาวสงขลาฯ ให้ได้รับ ‘ทุนเยาวชนคนดี’ ของเชฟรอนด้วย จากที่ได้สัมผัสค่ายมาหลาย ปี ก็เห็นพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด รู้สึกประทับใจ ได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ก็อยากให้มีการต่อยอดพัฒนาค่ายนี้ต่อไป เพื่อเป็นโอกาสที่ดีให้แก่น้องๆ รุ่นหลัง”


    ด้าน น้องมีมี่ - บิสมี บินเจ๊ะแว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า “ด้วยความชื่นชอบดาราศาสตร์ เคยไปตั้งแคมป์ ส่องดาวกับเพื่อน ๆ แล้วก็ติดตามข่าวมาตลอด จนเจอค่ายนี้ก็สมัครมาและได้โอกาสเข้าร่วม สิ่งที่ได้จากค่ายนี้ มีมากกว่าการดูดาว เพราะค่ายนี้ให้เราได้ทั้งความรู้จากการอบรม ได้ประสบการณ์จากการทำจริง ใช้เครื่องมือดูดาวจริง และตั้งใจว่าจะนำความรู้และประสบการณ์กลับไปบอกเล่าเพื่อนๆ พอปีหน้าขึ้น ม.6 ก็จะผลักดันตั้งชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนต่อไป ช่วงเวลาในค่ายนี้ นอกจากความรู้เรื่องดาราศาสตร์แล้ว ยังได้มีโอกาสศึกษาชุมชนย่านเมืองเก่าในจังหวัดสงขลา ได้สัมผัสชุมชนจริงๆ ได้รู้หลายเรื่องราวที่ไม่เคยรู้ ปีหน้าตั้งใจว่าจะสมัครมาเป็นพี่ค่ายด้วย”


    ในส่วนของ น้องบัว - ขัตติยา ไชยโยธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง กล่าวว่า “ส่วนตัวเคยร่วมกิจกรรมกับทางหอดูดาวมาบ้างแล้ว ทั้งค่ายผู้ช่วยวิทยากร ค่ายดูดาวของทางโรงเรียน ส่วนกิจกรรมในครั้งนี้ก็ตั้งใจสมัครมาเข้าร่วมเพราะใจชอบดาราศาสตร์จริงๆ ถึงแม้เคยร่วมค่ายหลายครั้ง แต่สิ่งที่ได้ทุกครั้งไม่เคยซ้ำกัน หลักสูตรของค่ายมีการปรับและพัฒนาไปเรื่อย ๆ ค่ายนี้ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนใหม่ๆ การวางตัวในสังคม การจัดการตัวเอง และการรู้จักการแก้ปัญหา ค่ายนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ทำให้หลายๆ คนได้ค้นพบตัวเอง โดยส่วนตัวก็ตั้งใจจะเรียนต่อทางฟิสิกต์ดาราศาสตร์ และมองไกลไปถึงการต่อปริญญาโทหรือถ้ามีโอกาสก็อยากไปเรียนต่างประเทศเลย เพราะมีหลักสูตรตรงสายด้านดาราศาสตร์ตั้งแต่ปริญญาตรี”

    สำหรับ “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 4” ในครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์จริงด้านดาราศาสตร์แล้ว ค่ายนี้ยังช่วยจุดประกายฝัน สร้างแรงบันดาลใจ เสริมความตระหนักและสร้างสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้กับเยาวชน รวมถึงสอดแทรกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในการทำกิจกรรมร่วมกันตลอด 3 วัน 2 คืน ภายใต้พหุวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวด้วย.

อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


“เชฟรอน”มอบ 3.3 ล้าน 4 มูลนิธิ รพ. สู้ภัยโควิด-19
“เชฟรอน”มอบ 3.3 ล้าน 4 มูลนิธิ รพ. สู้ภัยโควิด-19

เชฟรอน จับมือ คุรุสภา เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต
เชฟรอน จับมือ คุรุสภา เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต

เชฟรอน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ปี 8 อบรมและเอามื้อสามัคคี
เชฟรอน จัดโครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ปี 8 อบรมและเอามื้อสามัคคี

“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย

เชฟรอน ฉลองครบรอบ 40 ปี “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” จ.สงขลา
เชฟรอน ฉลองครบรอบ 40 ปี “ศูนย์เศรษฐพัฒน์” จ.สงขลา

กรมทะเลฯ จับมือ เชฟรอน และจุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม
กรมทะเลฯ จับมือ เชฟรอน และจุฬาฯ จัดวางขาแท่นเป็นปะการังเทียม

เชฟรอน-หอดูดาวฯ สงขลา หนุนโครงการ “ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่”
เชฟรอน-หอดูดาวฯ สงขลา หนุนโครงการ “ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่”

เชฟรอน หนุนโครงการ "หนูแมวอินเลิฟ" ต้อนรับตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอน หนุนโครงการ "หนูแมวอินเลิฟ" ต้อนรับตรุษจีนและวาเลนไทน์

เชฟรอน-จุฬา วิจัยสำเร็จ ฝึกสุนัขดมกลิ่นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ แม่นยำ 94.8%
เชฟรอน-จุฬา วิจัยสำเร็จ ฝึกสุนัขดมกลิ่นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ แม่นยำ 94.8%

เชฟรอน จับมือ พันธมิตร ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เชฟรอน จับมือ พันธมิตร ปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

ม.อ. ร่วมกิจกรรม "พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์"
ม.อ. ร่วมกิจกรรม "พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์"

เชฟรอน มอบเงินสนับสนุนกองทุน “สงขลาสู้โควิด” รับมือวิกฤตโควิด-19 ในสงขลา
เชฟรอน มอบเงินสนับสนุนกองทุน “สงขลาสู้โควิด” รับมือวิกฤตโควิด-19 ในสงขลา

โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี”
โครงการ “ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี”

เชฟรอนและจุฬาฯ เตรียมความพร้อมส่ง “รถดมไว” ร่วมคัดกรองในพื้นที่ชุมชน
เชฟรอนและจุฬาฯ เตรียมความพร้อมส่ง “รถดมไว” ร่วมคัดกรองในพื้นที่ชุมชน

เชฟรอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวสงขลาบรรเทาวิกฤติโควิด-19
เชฟรอน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือชาวสงขลาบรรเทาวิกฤติโควิด-19

สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ ทางออกยางแผ่นคุณภาพ เพื่อชาวสวนยาง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

เชฟรอน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล”
เชฟรอน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล”

เชฟรอน สนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานจังหวัดสงขลา
เชฟรอน สนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานจังหวัดสงขลา

เชฟรอน-P2H มอบ “กล่องห่วงใยจากใจฯ” ให้ภาคี “คนใต้หยัดได้” สู้โควิด-19
เชฟรอน-P2H มอบ “กล่องห่วงใยจากใจฯ” ให้ภาคี “คนใต้หยัดได้” สู้โควิด-19

“เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน 2.35 ล้านบาท หนุนบุคลากรด่านหน้าพิชิตโควิด
“เชฟรอนเติมเต็มถังส่งพลังสู้โควิด” มอบบัตรน้ำมัน 2.35 ล้านบาท หนุนบุคลากรด่านหน้าพิชิตโควิด

เชฟรอน มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่ สสจ.สงขลา
เชฟรอน มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงแก่ สสจ.สงขลา

เชฟรอนร่วมสนับสนุนไซเครส (ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช) ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนัง
เชฟรอนร่วมสนับสนุนไซเครส (ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช) ศึกษาฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในชั้นผิวหนัง

เชฟรอน จัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนปีที่ 28 ปรับโหมดสู่การจัดค่ายออนไลน์เต็มรูปแบบ
เชฟรอน จัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนปีที่ 28 ปรับโหมดสู่การจัดค่ายออนไลน์เต็มรูปแบบ

เชฟรอนจับมือพันธมิตร มอบของขวัญปีใหม่ชาวสงขลา ปรับโฉมประติมากรรม “หนูแมวสีทองต้อนรับปีขาล 2565”
เชฟรอนจับมือพันธมิตร มอบของขวัญปีใหม่ชาวสงขลา ปรับโฉมประติมากรรม “หนูแมวสีทองต้อนรับปีขาล 2565”

เชฟรอน หนุนสงขลาสู้โควิด-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
เชฟรอน หนุนสงขลาสู้โควิด-19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

เชฟรอน สานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา
เชฟรอน สานต่อโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนในจังหวัดสงขลา

เชฟรอน มอบ 2 ล้าน หนุนหอดูดาวฯ สงขลา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนในภาคใต้
เชฟรอน มอบ 2 ล้าน หนุนหอดูดาวฯ สงขลา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนในภาคใต้

เชฟรอนสนับสนุน “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” ขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
เชฟรอนสนับสนุน “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” ขับเคลื่อนสงขลาสู่เมืองมรดกโลก

เชฟรอน มอบ 1.5 ล้าน หนุนก่อสร้างเพื่อขยาย รพ.สิงหนคร เสริมศักยภาพดูแลสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอน มอบ 1.5 ล้าน หนุนก่อสร้างเพื่อขยาย รพ.สิงหนคร เสริมศักยภาพดูแลสุขภาพชาวสงขลา

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนมัสยิด 21 แห่ง ในสงขลา เนื่องในเดือนรอมฎอน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน สนับสนุนมัสยิด 21 แห่ง ในสงขลา เนื่องในเดือนรอมฎอน

‘เดือนเต็ม’ วิศวกรขุดเจาะหญิงสุดแกร่งของเชฟรอน ฉีกกรอบความคิดสู่ความท้าทายในอาชีพสาขา STEM
‘เดือนเต็ม’ วิศวกรขุดเจาะหญิงสุดแกร่งของเชฟรอน ฉีกกรอบความคิดสู่ความท้าทายในอาชีพสาขา STEM

เชฟรอน มอบหน้ากากอนามัย N95 หนุนสงขลาสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
เชฟรอน มอบหน้ากากอนามัย N95 หนุนสงขลาสู้โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

“เชฟรอน” หนุนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากพูน ร่วมเปิดงาน “ปากพูน Feel Good Station”
“เชฟรอน” หนุนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลปากพูน ร่วมเปิดงาน “ปากพูน Feel Good Station”

“เชฟรอน” สนับสนุนภารกิจ “กรมศิลปากร” บูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง
“เชฟรอน” สนับสนุนภารกิจ “กรมศิลปากร” บูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง

เชฟรอน เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอน เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ประจำปี 2565

“เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สานพลังคนไทย มอบเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ
“เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” สานพลังคนไทย มอบเงินบริจาครวม 2 ล้านบาท แก่ศิริราชมูลนิธิ

เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - กระทรวงศึกษาธิการ ผนึกกำลัง ยกระดับสะเต็มศึกษาของชาติ

เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

“เชฟรอนฯ – หอดูดาวสงขลา” จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5”
“เชฟรอนฯ – หอดูดาวสงขลา” จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5”

เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต

หอบท้องฟ้า “พาดาวมาหาน้อง” ให้ท้องฟ้าจำลองโคจรสู่เยาวชน
หอบท้องฟ้า “พาดาวมาหาน้อง” ให้ท้องฟ้าจำลองโคจรสู่เยาวชน

เชฟรอน และ SPRC จับมือ ทช. และจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย”
เชฟรอน และ SPRC จับมือ ทช. และจังหวัดระยอง เปิดโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย”

เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน
เชฟรอนคว้ารางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน

จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล
จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล

ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก
ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก