“เทศบาลแพรกษา” ดูงาน อบจ.สงขลา อปท. บริหารจัดการที่ดี

หมวดหมู่ : สงขลา, ทั่วไป,

อ่าน : 190
ผวจ.สงขลา อบจ.สงขลา เทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ มาศึกษาดูงานเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
“เทศบาลแพรกษา” ดูงาน อบจ.สงขลา อปท. บริหารจัดการที่ดี

สงขลา-ผวจ.สงขลา และ อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ มาศึกษาดูงานเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 และ วินัยการเงินการคลัง ที่ อบจ.สงขลาได้รับรางวัลการประเมินในระดับดีเด่นคะแนนสูงสุด อันดับ 1


     เมื่อวันที่ 11 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. นายสมนึก  พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ที่ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับ พบปะคณะศึกษาดูงานฯ ด้วย 


     คณะจากเทศบาลตำบลแพรกษา นำโดย นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษาได้กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ ศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 


     สำหรับวัตถุประสงค์การเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม ทั้งเสริมสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นให้เกิดการพัฒนาและสามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวมต่อเนื่องและยั่งยืน  


     เทศบาลตำบลแพรกษา ได้ให้การสนใจและชื่มชม อบจ.สงขลา ในเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 และ วินัยการเงินการคลัง ซึ่งได้รับรางวัลการประเมินในระดับดีเด่นคะแนนสูงสุด อันดับ 1 "โครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยจะนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นเทศบาลให้เกิดประโยชน์มากที่สุด.อ่านข่าวที่เกี่ยงข้อง :


กมธ.ส.ส. ล่องใต้ดูปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์
กมธ.ส.ส. ล่องใต้ดูปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์

มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน
มท.2 มอบชุด PPE-หน้ากากอนามัยช่วยแพทย์ฉุกเฉิน

เปิดแพขนานยนต์ชั่วคราว 23 มิ.ย.ช่วงเช้า-เย็น ป้องกันโควิด-19
เปิดแพขนานยนต์ชั่วคราว 23 มิ.ย.ช่วงเช้า-เย็น ป้องกันโควิด-19

นายก อบจ.สงขลา เปิดใช้แพขนานยนต์ชั่วคราวแล้ว
นายก อบจ.สงขลา เปิดใช้แพขนานยนต์ชั่วคราวแล้ว

อบจ.สงขลา นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคมอบให้ประชาชนที่กักตัวจากโควิด-19
อบจ.สงขลา นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคมอบให้ประชาชนที่กักตัวจากโควิด-19

สงขลาตั้ง รพ.สนามเพิ่มอีกแห่งที่ระโนด รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง
สงขลาตั้ง รพ.สนามเพิ่มอีกแห่งที่ระโนด รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง

ผวจ.สงขลานำทีมบวงสรวงเจดีย์บนหัวเขาแดง หลังบูรณะ ยันคดีมี3 ส่วนเร่งตามจับ
ผวจ.สงขลานำทีมบวงสรวงเจดีย์บนหัวเขาแดง หลังบูรณะ ยันคดีมี3 ส่วนเร่งตามจับ

มท.1 สั่งเอาผิดผู้บุกรุกหัวเขาแดงทุกรายถึงที่สุด
มท.1 สั่งเอาผิดผู้บุกรุกหัวเขาแดงทุกรายถึงที่สุด

ผวจ.สงขลาเผยบุกรุกหัวเขาแดงแยก 3 คดี-สั่งป้องกันเต็มที่
ผวจ.สงขลาเผยบุกรุกหัวเขาแดงแยก 3 คดี-สั่งป้องกันเต็มที่

ชื่นชม ผวจ.สงขลา ใส่ใจเอาผิดกับผู้บุกรกุเขาแดง
ชื่นชม ผวจ.สงขลา ใส่ใจเอาผิดกับผู้บุกรกุเขาแดง

ร้องนายทุนขุดเขาเกาะยอแหว่ง ฝนตกน้ำไหลเข้าบ้านใกล้เคียง-ท่องเที่ยวเสียหาย
ร้องนายทุนขุดเขาเกาะยอแหว่ง ฝนตกน้ำไหลเข้าบ้านใกล้เคียง-ท่องเที่ยวเสียหาย

ผวจ.สงขลาย้ำเฉียบห้าม จนท.ข้องเกี่ยวยาเสพติด ตรวจลงโทษหนัก
ผวจ.สงขลาย้ำเฉียบห้าม จนท.ข้องเกี่ยวยาเสพติด ตรวจลงโทษหนัก

อบจ.สงขลา รณรงค์ “วันล้างมือโลก”
อบจ.สงขลา รณรงค์ “วันล้างมือโลก”

อบจ.สงขลาช่วยขนยางรถยนต์วางแนวป้องกัน น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
อบจ.สงขลาช่วยขนยางรถยนต์วางแนวป้องกัน น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง

นายก อบจ.สงขลา รีบมอบน้ำดื่ม ส่งไปช่วย ผู้ประสบอุทกภัย
นายก อบจ.สงขลา รีบมอบน้ำดื่ม ส่งไปช่วย ผู้ประสบอุทกภัย

อบจ.สงขลา เปิดหลักสูตรติวเข้ม ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
อบจ.สงขลา เปิดหลักสูตรติวเข้ม ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เปิดงานตรุษจีนหาดใหญ่อลังการ ต้อนรับ “ฟรานซิส ยิป”
เปิดงานตรุษจีนหาดใหญ่อลังการ ต้อนรับ “ฟรานซิส ยิป”

เปิดตลาดน้ำคลองระโนด กระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เปิดตลาดน้ำคลองระโนด กระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

อบจ.สงขลา ติวเข้มการกู้ภัยพื้นที่อับอากาศ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อบจ.สงขลา ติวเข้มการกู้ภัยพื้นที่อับอากาศ ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

อบจ.สงขลา ติวเข้มบุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อบจ.สงขลา ติวเข้มบุคลากรสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อบจ.สงขลา ทุ่มงบ 342 ล้าน แก้ปัญหายาเสพติดเต็มพื้นที่คลองหอยโข่ง
อบจ.สงขลา ทุ่มงบ 342 ล้าน แก้ปัญหายาเสพติดเต็มพื้นที่คลองหอยโข่ง

อบจ.สงขลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อบจ.สงขลาส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นายก อบจ.สงขลา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของ อปท.ในจังหวัด
นายก อบจ.สงขลา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ของ อปท.ในจังหวัด

กระแสสินธุ์จัดแข่งจันกินกุ้งก้ามกราม กระตุ้นท่องเที่ยว สร้างรายได้
กระแสสินธุ์จัดแข่งจันกินกุ้งก้ามกราม กระตุ้นท่องเที่ยว สร้างรายได้

สงขลาประชุม กก.จังหวัด-มอบรางวัลแก่องค์กรและบุคคลดีเด่นพัฒนาสังคม
สงขลาประชุม กก.จังหวัด-มอบรางวัลแก่องค์กรและบุคคลดีเด่นพัฒนาสังคม

อบจ.สงขลา จัดตั้งศูนย์ยืม-คืนเตียงนอนเพื่อผู้สูงอายุ-ผู้พิการ
อบจ.สงขลา จัดตั้งศูนย์ยืม-คืนเตียงนอนเพื่อผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

ผวจ.สงขลา เปิดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี ของจังหวัด คนคึกคัก
ผวจ.สงขลา เปิดงานเทศกาลกินเจ ประจำปี ของจังหวัด คนคึกคัก

ผวจ.สงขลา เร่งขับเคลื่อนผู้บริหาร อปท. มุ่งให้ประชนอยู่ดีทุกด้าน
ผวจ.สงขลา เร่งขับเคลื่อนผู้บริหาร อปท. มุ่งให้ประชนอยู่ดีทุกด้าน

สงขลาจัดแข่งรถยนต์ทางเรียบ หนุนท่องเที่ยวเชิงกีฬา-กระตุ้นเศรษฐกิจ
สงขลาจัดแข่งรถยนต์ทางเรียบ หนุนท่องเที่ยวเชิงกีฬา-กระตุ้นเศรษฐกิจ

สงขลาเดินหน้าเร่งฟื้นฟูบูรณะ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
สงขลาเดินหน้าเร่งฟื้นฟูบูรณะ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

เผย”หาดใหญ่” เครือข่ายค้ายาเสพติด อันดับ 1 ของ จ.สงขลา
เผย”หาดใหญ่” เครือข่ายค้ายาเสพติด อันดับ 1 ของ จ.สงขลา

ผวจ.สงขลา เดินหน้าป้องกันพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก
ผวจ.สงขลา เดินหน้าป้องกันพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซาก

ผวจ.สงขลา Kick Off ตรวจจัดระเบียบสังคมและปรามผู้มีอิทธิพล
ผวจ.สงขลา Kick Off ตรวจจัดระเบียบสังคมและปรามผู้มีอิทธิพล

อบจ.ทั่วประเทศ จัดงานวันก่อตั้งครบรอบ 26 ปี
อบจ.ทั่วประเทศ จัดงานวันก่อตั้งครบรอบ 26 ปี

ผวจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตำบลทุ่งหวัง
ผวจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตำบลทุ่งหวัง

อบจ.สงขลา จัดเวทีประชุมเสวนาลดหนี้สินและเพิ่มรายได้เกษตรกร
อบจ.สงขลา จัดเวทีประชุมเสวนาลดหนี้สินและเพิ่มรายได้เกษตรกร

ผวจ.สั่งตรวจสอบน้ำเสีย”คลองสมิงหม้อ” ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก
ผวจ.สั่งตรวจสอบน้ำเสีย”คลองสมิงหม้อ” ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

ผวจ.สงขลา บูรณาการ ทหาร-ตร.-ปกครอง แก้ไขปัญหายาเสพติด
ผวจ.สงขลา บูรณาการ ทหาร-ตร.-ปกครอง แก้ไขปัญหายาเสพติด

ผวจ.สงขลา นำพุทธศาสนิกชนทอดกฐินที่อำเภอเทพา
ผวจ.สงขลา นำพุทธศาสนิกชนทอดกฐินที่อำเภอเทพา

ผวจ.สงขลา สั่งเข้มเฝ้าติดตามผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด
ผวจ.สงขลา สั่งเข้มเฝ้าติดตามผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด

ชาวสงขลา 36 องค์กร ผลิตผีเสื้อประดิษฐ์ส่งประดับงาน 100 ปีกาชาด
ชาวสงขลา 36 องค์กร ผลิตผีเสื้อประดิษฐ์ส่งประดับงาน 100 ปีกาชาด

ผวจ.สงขลา สืบสานประเพณีลอยกระทง ที่ตลาดวัฒนธรรมเกาะยอ
ผวจ.สงขลา สืบสานประเพณีลอยกระทง ที่ตลาดวัฒนธรรมเกาะยอ

ผวจ.สงขลา สักการะขอพร “พระพุทธมหามงคลบพิตร”
ผวจ.สงขลา สักการะขอพร “พระพุทธมหามงคลบพิตร”

เปิดโรงคั่วกาแฟโรบัสต้า มาตรฐานแห่งแรกของสะบ้าย้อย
เปิดโรงคั่วกาแฟโรบัสต้า มาตรฐานแห่งแรกของสะบ้าย้อย