ภาพข่าวสังคม

ข่าวหน้าแรก ภาพข่าวสังคม

ข่าวล่าสุด

สสส. - สค. สานพลังสร้างพื้นที่เล่นอิสระในห้างสรรพสินค้า ลดพฤติกรรมเสี่ยงช่วงปิดเทอม

กรุงเทพฯ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เล่นอย่างอิสระและปลอดภัย จึงร่วมกับ กรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าโลตัส สาขาบางกะปิ เปิดพื้นที่ในโครงการ ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นสนุกทุกวันที่โลตัส เพื่อสร้างพื้นที่เล่นใกล้บ้านที่ปลอดภัย ให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

สนท. ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

กรุงเทพฯ - สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่สำนักงานเดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

ซีพีเอฟ รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในวันสตรีสากล

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ 2 รางวัลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2567 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยซีพีเอฟ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทองค์กรเอกชน และ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ และประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้อำนวยการ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบุคคลภาคเอกชน ตอกย้ำความสำเร็จจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการยอมรับความแตกต่าง การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ต่อต้านการคุกคามทุกรูปแบบตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน

“สนท.” ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 51 ปี “สยามสปอร์ต”

กรุงเทพฯ - สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.) ส่งตัวแทนเข้าแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 51 ปี บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา.

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ สนับสนุนศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือฯ ปากบารา จ.สตูล

สตูล - นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชม ห้องพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ที่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะ และดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 1,000 คนต่อวัน โดยมี พว.ชุติกาญจน์ รัตนโอภา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ

สภท. มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนและชุมชน เนื่องในโอกาส “5 มีนาคม วันนักข่าว”

กรุงเทพฯ - สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.59 ปี) ร่วมมอบข้าวสารจำนวน 500 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม เนื่องในโอกาส “5 มีนาคม วันนักข่าว 2567” ให้กับโรงเรียนและชุมชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.59 ปี) กรุงเทพฯ

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จัดอบรม ETC รุ่นที่ 5

กรุงเทพฯ - มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” รุ่นที่ 5 (ENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMENT (ETC)) ให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่โรงแรมแมนดาริน ถนนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน ในการนี้ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) ร่วมต้อนรับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 'The prospects for global financial stability'

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ International Peace Foundation (IPF) และการสนับสนุนของ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด โรงแรมดุสิตธานี แอนด์รีสอร์ท ธนาคารกสิกรไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู เปิดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ Prof. Robert F. Engle III ในหัวข้อ The prospects for global financial stability ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน และในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

“สมโภชน์ อาหุนัย” ประกาศ! พร้อมนั่งประธาน ส.อ.ท. คนที่ 17

กรุงเทพฯ - นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ในฐานะเป็นสมาชิกและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าจะลงสมัครตำแหน่งประธาน ส.อ.ท. คนที่ 17 ในวาระนี้ (ปี 2567-2569) ถือเป็นอุดมการณ์ที่ต้องการรับใช้ชาติในฐานะภาคเอกชน โดยจะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานมาช่วยประเทศชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สสส. สานพลังภาคี-ผู้ใหญ่ใจดี เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ต้อนรับปิดเทอม 2567

กรุงเทพฯ - กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ฯ เป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชนที่จะใช้เวลาช่วงปิดเทอมและวันหยุดกว่า 150 วันต่อปี ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตอย่างเต็มที่ โดยมี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดพื้นที่กิจกรรมให้แก่เด็กๆ ได้เข้าไปเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม www.happyschoolbreak.com

สมาคมหนังสือพิมพ์ฯ เร่งปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดบริการประชาชน

กรุงเทพฯ - สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร เร่งเดินหน้าปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์และห้องสมุดประชาชน รวมทั้งเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เชิญสมาชิกและองค์กรสื่อมวลชนมาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ที่สมาคมฯ

ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก

กรุงเทพฯ - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาผ่านภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนที่มาร่วมรับฟังแนวคิดและความสำเร็จของโครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่ 2 ที่ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED)

กรุงศรีมอบคอมพิวเตอร์ 500 เครื่อง หนุนโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

กรุงเทพฯ – นายพชร วันรัตน์เศรษฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 500 เครื่อง ให้กับโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชน สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล (ที่ 2 จากขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนรับมอบ.

หาดทิพย์ จัดประชุมใหญ่ประจำปี “GOOD TO GREAT” (ก้าว...ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า)

ภูเก็ต - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Sales Conference และ Corporate Conference 2024 “GOOD TO GREAT” (ก้าว...ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2023 และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปี 2024 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา.

มูลนิธิเวชดุสิตฯ - รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ม.อ. 1.4 ล้านบาท

สงขลา - มูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุนการศึกษา มูลค่า 1,400,000 บาท ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567.

หาดทิพย์ มอบเงินบริจาค 10 ล้านบาท สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย อาคารเย็นศิระ รพ.ม.อ.

สงขลา - พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย บริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย อาคารเย็นศิระ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ ที่ได้สนับสนุนและจัดหาทุนก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ตั้งแต่เริ่มต้นเย็นศิระ 1, 2 และ 3 เพื่อให้เป็นที่พักระหว่างเข้าพักรักษาตัว ของผู้ป่วยและญาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ International Peace Foundation (IPF) และการสนับสนุนของ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด โรงแรมดุสิตธานี แอนด์รีสอร์ท ธนาคารกสิกรไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู เปิดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี Prof.Aaron Ciechanover ในหัวข้อ Personalized medicine renovation: Are we going to cure all diseases and at what price? ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน และในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 31 มกราคม 2567

เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

กรุงเทพฯ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงพลังเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับตำบล โครงการที่ชื่อ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

เครือซีพี-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ-ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง JCC หนุนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สู่ปีที่ 36

นครพนม - นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่เครือซีพี โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หรือ JCC ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 36 หนุนโภชนาการที่ดี สร้างคลังอาหารในโรงเรียน-ชุมชน มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เยาวชน ปูพื้นฐานอาชีพนำองค์ความรู้ไปใช้ในอนาคต ณ โรงเรียนบ้านนาคำ (โพนสวรรค์) อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

กลุ่มเซ็นทรัล ส่งมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต.

สงขลา - กลุ่มเซ็นทรัล จัดทำถุงยังชีพรวม 1,000 ชุด ส่งมอบผ่านทาง แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้