ภาพข่าวสังคม

ข่าวหน้าแรก ภาพข่าวสังคม

ข่าวล่าสุด

ถอดความสำเร็จโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ต่อเติมพื้นที่ให้สะเต็มศึกษาเป็นเรื่องสนุก

กรุงเทพฯ - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาผ่านภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนที่มาร่วมรับฟังแนวคิดและความสำเร็จของโครงการ Chevron Enjoy Science ระยะที่ 2 ที่ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED)

กรุงศรีมอบคอมพิวเตอร์ 500 เครื่อง หนุนโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม

กรุงเทพฯ – นายพชร วันรัตน์เศรษฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 500 เครื่อง ให้กับโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เยาวชน สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล (ที่ 2 จากขวา) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทนรับมอบ.

หาดทิพย์ จัดประชุมใหญ่ประจำปี “GOOD TO GREAT” (ก้าว...ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า)

ภูเก็ต - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Sales Conference และ Corporate Conference 2024 “GOOD TO GREAT” (ก้าว...ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2023 และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปี 2024 ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา.

มูลนิธิเวชดุสิตฯ - รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ม.อ. 1.4 ล้านบาท

สงขลา - มูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุนการศึกษา มูลค่า 1,400,000 บาท ในโครงการ “ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567.

หาดทิพย์ มอบเงินบริจาค 10 ล้านบาท สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย อาคารเย็นศิระ รพ.ม.อ.

สงขลา - พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดย บริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย อาคารเย็นศิระ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล อดีตกรรมการผู้จัดการ ที่ได้สนับสนุนและจัดหาทุนก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ตั้งแต่เริ่มต้นเย็นศิระ 1, 2 และ 3 เพื่อให้เป็นที่พักระหว่างเข้าพักรักษาตัว ของผู้ป่วยและญาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอยู่ห่างไกลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ IPF เปิดเวทีปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี

สงขลา - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ International Peace Foundation (IPF) และการสนับสนุนของ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด โรงแรมดุสิตธานี แอนด์รีสอร์ท ธนาคารกสิกรไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู เปิดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี Prof.Aaron Ciechanover ในหัวข้อ Personalized medicine renovation: Are we going to cure all diseases and at what price? ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน และในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 31 มกราคม 2567

เพราะเด็กสำคัญ จึงไม่แปลกหากเราจะ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

กรุงเทพฯ - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงพลังเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับตำบล โครงการที่ชื่อ “เลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้าน”

เครือซีพี-มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ-ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง JCC หนุนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน สู่ปีที่ 36

นครพนม - นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่เครือซีพี โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ หรือ JCC ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 36 หนุนโภชนาการที่ดี สร้างคลังอาหารในโรงเรียน-ชุมชน มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เยาวชน ปูพื้นฐานอาชีพนำองค์ความรู้ไปใช้ในอนาคต ณ โรงเรียนบ้านนาคำ (โพนสวรรค์) อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

กลุ่มเซ็นทรัล ส่งมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จชต.

สงขลา - กลุ่มเซ็นทรัล จัดทำถุงยังชีพรวม 1,000 ชุด ส่งมอบผ่านทาง แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

จากคลื่นลูกใหม่แห่งวงการอนุรักษ์ สู่ความสำเร็จในทศวรรษที่ 3 ของค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล

ภูเก็ต - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมมือพัฒนาค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ที่ปีนี้ก้าวเข้าสู่ที่ปี 30 โดยจากความเชื่อมั่นว่า “การอนุรักษ์ต้องเริ่มต้นจากการศึกษา” นำเยาวชนนับสิบท่องทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต ไปปฏิบัติภารกิจมากมาย พร้อมสร้าง “คลื่นลูกใหม่” แห่งวงการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างแท้จริง

สื่อสารถูกต้อง เข้าใจ “ผู้ป่วยจิตเวช” ผ่าน “คู่มือคนทำงานด้านสื่อ”

กรุงเทพฯ - สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ คู่มือสำหรับคนทำงานด้านสื่อ-ผู้จัดละคร และคลิกวิดีโอ เพื่อให้ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ และผู้ผลิตสื่อประเภทอื่นๆ โดยการยกกรณีศึกษาจากซีรีย์เกาหลี ที่มีการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคจิตเวช อีกทั้งยังเป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมระดับสากล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตผู้ป่วยจิตเวชและการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

สภท.จัดประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567

กรุงเทพฯ - สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.59 ปี) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องสโมสรไร่ส้ม สี่แยกการเรือน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสมาคมฯ

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “หาดทิพย์” ส่งกำลังใจ ให้พี่น้องผู้ประสบภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สงขลา - หาดทิพย์ ส่งท้ายปี 2566 นำทีมอาสาสมัครหาดทิพย์ที่ชำนาญพื้นที่ พร้อมด้วย รถขนส่ง เรือท้องแบน เรือติดเครื่องยนต์ นำน้ำดื่มน้ำทิพย์ ถุงยังชีพ ชุดละหมาด และผ้าใบกันฝนสำหรับเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้ผู้ประสบภัย กระจายลงพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เข้าช่วยเหลือและส่งมอบกำลังใจ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลและการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างยากลำบาก เมื่อ 25-31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

ซีพีเอฟ ปลุกพลังเยาวชนร่วมดูแลลำน้ำมูลยั่งยืน “โครงการนักสืบสายน้ำ” ปีที่ 12

นครราชสีมา - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้า “โครงการนักสืบสายน้ำ” ให้ความรู้และเปิดโอกาสแก่เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เรียนรู้เทคนิคการดูแลรักษาลำน้ำ และร่วมกันเฝ้าระวังรักษาลำน้ำมูล ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในการช่วยกันเฝ้าระวังลำน้ำมูลให้คงความสะอาด ล่าสุดจัดโครงการครั้งที่ 12 ด้วยการเชิญชวนน้องๆ นักเรียน 140 คน จากโรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ร่วมดูแลรักษาลำน้ำมูล

ซีพีเอฟ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่ผลิตอาหาร คว้า 3 รางวัล Thailand Energy Award 2023

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โชว์ความก้าวหน้ากระบวนการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่ผลิตอาหาร การันตีรับ 3 รางวัล Thailand Energy Award 2023 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน โดยกระทรวงพลังงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

หาดทิพย์ ส่งมอบศูนย์ SONGKHLA LIFEGUARD และรถรางนำเที่ยว ต้อนรับปี 2567

สงขลา - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ ศูนย์ SONGKHLA LIFEGUARD และรถรางนำเที่ยว ภายหลังการปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 420,000 บาท ให้แก่ เทศบาลนครสงขลา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

“ชวน” ชื่นชม “ขรรค์ชัย-มานิจ” รับรางวัล “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์”

กรุงเทพฯ - “ชวน หลีกภัย” ชื่นชม สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.) จัดมอบรางวัล “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” แก่ “ขรรค์ชัย บุนปาน” ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และ “มานิจ สุขสมจิตร” บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นับว่าเหมาะสมแล้ว รวมทั้ง 5 องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อองค์กรวิชาชีพและเพื่อการศึกษา พร้อมปาฐกถาพิเศษ ย้ำนักหนังสือพิมพ์ต้องรักษามาตรฐานวิชาชีพ และความถูกต้อง ตอนนี้คนเริ่มกลับมาอ่านหนังสือพิมพ์มากขึ้น

“โคคา-โคล่า-หาดทิพย์” ปลุกหาดใหญ่ให้หรอยอย่างแรงกับ “Hat Yai is Cooking” เทศกาลอาหารสุดหรอยแห่งปี

สงขลา - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดงาน เทศกาลอาหารสุดหรอยประจำปี 2566 “Hat Yai is Cooking” อิ่มอร่อยไปกับขบวนความอร่อยของเมนูเด็ดจากร้านดังทั่วจังหวัดสงขลากว่า 50 ร้าน ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยคู่ “โค้ก” ไม่มีน้ำตาล และอีกหนึ่งไฮไลท์พบกับ “พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร” เซเลป นักแสดงคนดังวงการบันเทิง และ “เชฟบอส” MasterChef UK เชฟฝีมือดีที่สามารถรังสรรค์แต่ละเมนูให้อร่อยเด็ดไม่เหมือนใคร พร้อมฟังเพลงเพราะจากศิลปินมากมาย และถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คสุดเก๋ โพสต์รูปลงในโซเชียลมีเดีย Facebook หรือ Instagram พร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะติดแฮชแท็ก #แลนด์มาร์คโค้กหรอยแรง #HatYaiisCooking #อร่อยเด็ดทั่วไทยไปกับโค้ก ครบถ้วนถูกต้องทั้ง 3 แฮชแท็กมีสิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ใน 20 ผู้โชคดีที่จะได้รับเสื้อยืด OVER SIZE “Coca-Cola” และเพียงลงทะเบียนรับของที่ระลึกในงาน “Hat Yai is Cooking” ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ณ หน้าลานด้านหน้าห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หาดทิพย์-กลุ่มร่องลายไทย เปิด “อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น” สืบสานศิลปะไทยโบราณ

สงขลา - หาดทิพย์ ร่วมกับ กลุ่มร่องลายไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นสงขลา เปิด “อาคารศูนย์การเรียนรู้งานศิลป์พื้นถิ่น” อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อใช้เป็นแหล่งสืบสาน สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะไทยโบราณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านช่างศิลปะ ในแขนงต่างๆ

มอบรางวัล “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” แก่ “ขรรคชัย บุนปาน-มานิจ สุขสมจิตร”

กรุงเทพฯ - สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัล “เกียรติยศคนหนังสือพิมพ์” แก่ “ขรรค์ชัย บุนปาน” และ “มานิจ สุขสมจิตร” นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ผู้มีคุณูปการและเป็นแบบอย่างแก่วงการหนังสือพิมพ์ พร้อมรางวัลเขิดชูเกียรติ 5 องค์กร ในเครือสื่อมวลชนที่ทำประโยชน์แก่องค์กรวิชาขีพและการศึกษา