ภาพข่าวสังคม

ข่าวหน้าแรก ภาพข่าวสังคม

ข่าวล่าสุด

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA 1 ใน 6 แห่ง องค์กรที่ผ่านการรับรองในเอเชีย

สงขลา - โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA 1 ใน 6 แห่ง องค์กรที่ผ่านการรับรองในเอเชีย โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ(Medical Tourism) ให้แก่ประเทศอีกด้วย Global Health Accreditation® - GHA ยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์ของไทย แก่ผู้เดินทางท่องเที่ยว ทั้งในเชิงป้องกันและการรักษาภายใต้ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ และมุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้านการแพทย์อย่างไม่หยุดยั่งโดยครอบคลุมมาตรฐานของกระบวนการ

ภาครัฐผนึกเอกชน บุกมาเลย์ปลุกตลาด MICE สงขลา

สงขลา - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมสนับ สนุนสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา พร้อมผนึกกำลังกับ จังหวัดสงขลา สถานกงสุลไทย ณ เมืองปีนัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ประกอบการทั้งภาคเอกชนและชุมชน จัดงาน Songkhla MICE City Roadshow to Ipoh and Penang เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาที่สามารถรองรับกิจกรรมไมซ์และประชาสัมพันธ์แพ็คเก็จการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาให้กับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน สมาคม หน่วยงานรัฐ และ Travel Agency ใน 2 เมืองหลักของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ เมืองอิโปห์ และเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567

สนท.มอบรางวัล “บุคคลในวงการหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีผลงานสร้างสรรค์”

กรุงเทพฯ - สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนท.) จัดงานครบรอบ 83 ปี มอบรางวัลเกียรติยศ “บุคคลในวงการหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ที่มีผลงานสร้างสรรค์” แก่ผู้มีผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 7 ราย โดยมีเจ้าของเพจ “สายไหมต้องรอด” ได้รับรางวัลด้วย

เชฟรอน เปิดหน้าต่างหัวใจ ผ่านการมองโลกแบบ “สุขให้เป็น” บนเวทีสัมมนา “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น”

กรุงเทพฯ - สำหรับ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางจิต เด็กเยาวชนและครอบครัว ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) เชฟรอน และ ภาคีเครือข่าย ได้เชิญแกนนำ Change Agents จาก 12 ตำบลน้ำร่องร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาเยาวชนในชุมชนและแนะวิธีการแก้ไข เพื่อต่อยอดให้กับแกนนำคนใต้หยัดได้ ล่าสุดได้จัด สัมมนาวิชาการระดับภาคครั้งที่ 4 Change Agents Forum ตอน “คนใต้หยัดได้ สุขเป็น” เมื่อวันที่ 22 – 24 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อให้ Change Agents กว่า 170 คน ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการชูแนวคิด “สุขเป็น” รวมถึงแนะการทำงานเชิงจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเยาวชนและครอบครัวในห้องพัฒนาทักษะ พร้อมปลุกพลังในฐานะคนทำงาน เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในภาคใต้

หาดทิพย์ เปิดเวทีให้เยาวชนชาวใต้ แสดงความสามารถทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรีทุกรูปแบบ ฟรี!

สงขลา - บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ โคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดย พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา จัด โครงการ Show Proud มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ 13-23 ปี ในพื้นที่ 14 จังหวัด ภาคใต้มีเวทีในการโชว์พลังความสามารถทั้ง ร้อง เต้น เล่นดนตรี ซึ่งเวทีแห่งนี้หาดทิพย์ตั้งใจเปิดเวทีให้เยาวชนใต้โชว์ความสามารถสู่การต่อยอดในการประกวด หรือพัฒนาขีดความสามารถทางดนตรีให้เปลี่ยนจากความรัก สู่การเป็นศิลปินมืออาชีพในอนาคต

หาดทิพย์ มอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ให้แก่ ม.อ.หาดใหญ่

สงขลา - เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือโคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งมอบรถบัสโดยสารพลังงานไฟฟ้า รุ่นใหม่ หรือ EV (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% มูลค่า 4,327,080.00 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบบาทถ้วน) ให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อการขนส่งและใช้ในกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ เห็นสมควร ณ ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“โครงการบ้านชื่นสุข” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าสร้างสุขผู้สูงอายุ

กรุงเทพฯ - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ตระหนักถึงสถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมาโดยตลอด จึงได้ขับเคลื่อน "โครงการบ้านชื่นสุข" ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างพลังกายและพลังใจให้กับผู้สูงวัย ควบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ให้ก้าวข้ามผ่านความกลัว ความเศร้า และความทุกข์ใจ เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

CEO ทรู แสดงวิสัยทัศน์ “ศักยภาพเทคโนโลยี” ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

กรุงเทพฯ - ทรู เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายนี้ด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบทั้งในด้านการศึกษา การส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล และการจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ ดังที่ นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์และมุมมอง ในบทความพิเศษ “Thought Leadership” จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซีพีเอฟ หนุน ศูนย์ FLEC สงขลา ผนึกความร่วมมือยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติในภาคประมง

สงขลา - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ผนึกพลังกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมดูแลแรงงานข้ามชาติบนเรือประมง ผ่านการจัดตั้ง “ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา” หรือ ศูนย์ FLEC (FLEC: Fishermen Life Enhancement Center) ตั้งแต่ปี 2559 ร่วมกับ 6 องค์กร ได้แก่ องค์กรสะพานปลา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) บริษัท จี.อี.พี.พี. สะอาด (เก็บสะอาด) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อปกป้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัวในทุกมิติ ทั้งด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สุขภาพ การศึกษาของบุตรหลาน

ซีพี-ซีพีเอฟ หนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ส่งเสริมเยาวชนตอบแทนคุณแผ่นดิน

กรุงเทพฯ - เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ สนับสนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชนจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มุ่งพัฒนาทัศนคติแนวคิด สู่การพัฒนาตนเองและครอบครัว สู่การเป็น “คนดีของสังคม” พร้อมนำความรู้ไปต่อยอดสร้างโอกาสทางการศึกษาในอนาคต ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครแล้ว! HaadThip Fan Run 2024 “แฟนรัน ฟันแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์” หาดสมิหลา สงขลา

สงขลา - เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับลิขสิทธิ์การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเครือโคคา-โคล่าในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จัดงานวิ่ง “HaadThip Fan Run 2024” แฟนรัน ฟันแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ ในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2567 บนชายหาดสมิหลา จ.สงขลา โดยรายได้จากการสมัครทั้งหมด มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับกองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อพท.เปิดรับสมัคร “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลกว่า 130,000 บาท

สงขลา - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีไอเดีย สุดเจ๋ง ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Sustainable Tourism Innovative 2024” ตอบโจทย์และยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2567

หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ต่อยอดความสำเร็จธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างความมั่นคงทรัพยากรน้ำ

กำแพงพชร - “น้ำ” คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่ง ทั้งใช้ในการอุปโภค บริโภค ในครัวเรือน ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำที่ดีย่อมทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ นวัตกรรม 'ธนาคารน้ำใต้ดิน' นับเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำแบบสมดุลที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการรับมือภัยแล้งและน้ำท่วม จากความแปรปรวนของสภาวะอากาศที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

ซีพีเอฟ เดินหน้าร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย คอนเน็กซ์ อีดี สร้าง “เด็กดี มีคุณธรรม”

กรุงเทพฯ - บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาของไทย สร้างเด็กดี มีคุณธรรม สานต่อโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) หนุน 74 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2567 ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน ควบคู่ไปกับการสร้างผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่ (School Partner : SP) ร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียน สู่โรงเรียนระดับคุณภาพยอดเยี่ยม (Excellent)

กรุงศรี ร่วมมือ ม.กรุงเทพ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในโลกธุรกิจ

กรุงเทพฯ - กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ ความร่วมมือด้านทรัพยากรบุคคล และสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และมองหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต

เชฟรอน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

กรุงเทพฯ - บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สงขลา ร่วมกับ ทิพยประกันภัย-ภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ “Safe Trip Safe Drive Cross Border To Thailand With Insurance”

สงขลา - จังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก 11 หน่วยงาน เปิดตัวโครงการ “Safe Trip Safe Drive Cross Border To Thailand With Insurance” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยผ่านด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ณ ด่านศุลกากรสะเดา ห้องประชุมด่านพรมแดนสะเดาขาออก จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567

สนุกแบบฉ่ำๆ กับ “น้องกล้วยกรุงศรี” ในงาน Samyan Water Street 2024

กรุงเทพฯ - เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567 กรุงศรี จัดรถแห่ “น้องกล้วยกรุงศรี” สาดทั้งน้ำและความสนุกกันให้ฉ่ำ สร้างบรรยากาศงานสงกรานต์ Samyan Water Street 2024 ให้สามย่านคึกคักอย่างเต็มที่ สาดตั้งแต่เที่ยงวันยัน 5 ทุ่ม เรียกได้ว่าสงกรานต์นี้ กรุงศรีจัดให้ฉ่ำกันทุกวันตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2567 เข้าฟรี เติมน้ำฟรี พร้อมชมคอนเสิร์ตฟรีตลอดทั้งงาน

ทรู คอร์ปอเรชั่น รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ

กรุงเทพฯ - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแสดงความยินดี กับนาย จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ

ม.อ.จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566

สงขลา - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 173 ร่าง ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 09.00-15.00 น. ณ เมรุวัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา