เผยผู้ป่วยโควิด-19 สตูล ส่วนใหญ่ติดจาก นศ.

หมวดหมู่ : สตูล,

อ่าน : 117
โควิด-19 ผู้ติดเชื้อโควิด-19
เผยผู้ป่วยโควิด-19 สตูล ส่วนใหญ่ติดจาก นศ.

สตูล-นายแพทย์สาธารณสุข จ.สตูล ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด 16 ราย เป็นกลุ่มก้อน 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวติดจาก นักศึกษาที่มาจาก จ.เชียงใหม่ 

        นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจ.สตูล เปิดเผยวันที่ 29 เม.ย.2564 ว่า กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.สตูล เพิ่มอีก 4 ราย รวม จ.สตูล มีผู้ป่วยยืนยัน 16 ราย เป็นกลุ่มก้อนติดเชื้อ ม.2 ต.ตำมะลัง และ ม.5 ต.เกตรี อ.เมืองสตูล โดยเป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมสำหรับผลการสอบสวนโรค ผู้ป่วยรายที่ 13 เป็นชายไทย อายุ 62 ปี มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ อาชีพประมง ภูมิลำเนาอยู่หมู่ที่ 2 ต.ตำมะลัง เป็นบิดาของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 2 และเป็นสามีของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4 ของจ.สตูล , ผู้ป่วยรายที่ 14 เป็นหญิงไทย อายุ 34 ปี อาชีพรับราชการ อยู่ภูมิลำเนาหมู่ที่ 5 ต.เกตรี โดยจัดเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 5 , 6 , 7 และ 8 ของจ.สตูล 

        ผู้ป่วยรายที่ 15 เป็นหญิงไทย อายุ 31 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว อาชีพพนักงานบริษัท ภูมิลำเนาอยู่หมู่ที่ 2 ต.ตำมะลัง  เป็นพี่สาวของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 2 และเป็นบุตรสาวของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 4 และรายที่ 13 จ.สตูล , ผู้ป่วยรายที่ 16 เป็นหญิงไทย อายุ 20 ปี ปฏิเสธโรคประจำตัว อาชีพ นักศึกษา ภูมิลำเนาอยู่หมู่ที่ 2 ต.ตำมะลัง  เป็นน้องสาวของผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 2 และเป็นบุตรสาวของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4 จ.สตูล

        นายแพทย์สาธารณสุข จ.สตูล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดโควิด-19 ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 ผลการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อ (swab) ต.เกตรี  ส่งตรวจจำนวน 19 ราย , ตรวจพบเชื้อ 4 ราย , ไม่พบเชื้อ 15 ราย, ผลการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อ (swab) ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ ส่งตรวจจำนวน 52 ราย ไม่พบเชื้อ ทั้ง 52 ราย และผลการเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อ (swab) ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล ส่งตรวจจำนวน 51 ราย , พบเชื้อ 6 ราย ,ไม่พบเชื้อ 45 ราย และรอยืนยันผล 1 ราย 

        ส่วนผลการการปฏิบัติงานของทีมสอบสวนโรคและทีมปฏิบัติการควบคุมโรค (SRRT/CDCU) ได้ติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ มีสุขอนามัยที่ดี ทุกคนเฝ้าสังเกตอาการกักตัวเองเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการจัดระบบติดตามตลอดระยะช่วงเวลาเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงทุกคน จนครบ 14 วัน ติดตามการรายงานสุขภาพ เพื่อประเมินอาการและสถานการณ์การระบาด ติดตามและแจ้งข้อมูลให้ผู้สัมผัสรายงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมจัดตั้งหน่วยคัดกรองบุคคลเข้า ออกพื้นที่ ทั้งต.ตำมะลัง และ หมู่ที่ 5 ต.เกตรี ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และจัดสถานที่กักตัวหรือที่พักสังเกตอาการ (LQ) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ ร ร.ร.บ้านเกตรี  และร.ร.บ้านตำมะลังเหนือ   

P****สำหรับอาการผู้ป่วยโควิด - 19 จ.สตูล 16 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 ดังนี้ ผู้ป่วยรายที่ 1 ญี่ปุ่น รักษา รพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 2 นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ มีไอเล็กน้อย, ผู้ป่วยรายที่ 3 ตกปลา รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 4 แม่ นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ มีไอเล็กน้อย, ผู้ป่วยรายที่ 5 เกตรี รพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 6 เกตรี รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 7 เกตรี รักษา รพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ มีผื่นที่ตัว , ผู้ป่วยรายที่ 8 เกตรี รักษารพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 9 เกตรี รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 10 เกตรี รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 11 รพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ ,

            ผู้ป่วยรายที่ 12 ตำมะลัง เพื่อน นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการโดยทั่วไป ปกติ ไม่มีไข้ , ผู้ป่วยรายที่ 13 ตำมะลัง พ่อ นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สตูล อาการทั่วไปปกติ มีเหนื่อย , ผู้ป่วยรายที่ 14 เกตรี แม่รายที่ 10 รพ.สนามท่าแพ อาการทั่วไปปกติ , ผู้ป่วยรายที่ 15 ตำมะลัง พี่สาว นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการหายใจติดขัด ไอเล็กน้อย มีเสมหะ ไข้ต่ำๆ , ผู้ป่วยรายที่ 16 ตำมะลัง น้องสาว นศ.แม่โจ้ รักษา รพ.สนามท่าแพ อาการแน่นหน้าอก ไอเล็กน้อย มีเสมหะ.